Αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Καπναποθηκών Παπαστράτου


  Τίτλος

  Αξιοποίηση Διατηρητέου Κτιρίου Καπναποθηκών Παπαστράτου

  Περιγραφή

  Προτείνεται η αξιοποίηση των δύο διατηρητέων κτιρίων για τη στέγαση και συγκέντρωση των υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου με αξιοποίηση της διαδικασίας ΣΔΙΤ.

  Προϋπολογισμός

  Άνω των 3.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Ανήκει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης / Ο Δήμος βρίσκεται σε διαδικασία εξασφάλισης της κυριότητας του ακινήτου

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας