Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης και χώρου αναψυχής


  Τίτλος

  Δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης και χώρου αναψυχής

  Περιγραφή

  Προτείνεται η κατασκευή ενός υπογείου χώρου στάθμευσης και η δημιουργία χώρου αναψυχής άνωθεν αυτού σε κεντρικό οικόπεδο του Αγρινίου.

  Προϋπολογισμός

  Άνω των 3.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δημοσίου

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας