Δημιουργία Εκθεσιακού-Συνεδριακού Κέντρου


  Τίτλος

  Δημιουργία Εκθεσιακού-Συνεδριακού Κέντρου

  Περιγραφή

  Πρόκειται για έκταση 16.320 στρεμμάτων μετά του υπάρχοντος κτίσματος επιφάνειας 3.000 τμ, που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη δημιουργία εκθεσιακού κέντρου, συνεδριακού κέντρου ή/και πολυθεματικού κέντρου, καθώς και θεματικής βιβλιοθήκης.

  Προϋπολογισμός

  Άνω των 3.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δημοσίου / Παραχώρηση χρήσης στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας