Αξιοποίηση Έκτασης στη Χαλανδρίτσα για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίου


  Τίτλος

  Αξιοποίηση Έκτασης στη Χαλανδρίτσα για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίου

  Περιγραφή

  Η έκταση 1.200 στρεμμάτων μπορεί να αξιοποιηθεί ως πίστα προδιαγραφών F1/αυτοκινητοδρόμιο που θα προσφέρει νέες θέσεις εργασίας και έσοδα στην περιοχή. Εναλλακτικά θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη πάρκου φωτοβολταΪκών ή οικιών για την ανάπτυξη τουρισμού 3ης ηλικίας.

  Προϋπολογισμός

  80.000.000 €

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Σχήμα μετόχων, τόσο του δημόσιου (Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και άλλοι δύο Δήμοι), όσο και του ιδιωτικού (~ 100 μικρομέτοχοι) τομέα

  Κατάρτιση Μελετών

  Κατάρτιση μελετών εν εξελίξει

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση

  Επίπεδο Ωριμότητας