Κατασκευή Φωτοβολταΐκών Πάρκων


  Τίτλος

  Κατασκευή Φωτοβολταΐκών Πάρκων

  Περιγραφή

  Προτείνεται η αξιοποίηση εκτάσεων στην περιοχή Σταροχώρι και Τριταίας για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων, μέσω προσέλκυσης ιδιωτικών κεφαλαίων.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δήμου Ερύμανθου

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί κάποια εκ των απαιτούμενων αδειών/ εγκρίσεων

  Επίπεδο Ωριμότητας