Αξιοποίηση ακινήτου «Παρά θιν αλός»


  Τίτλος

  Αξιοποίηση ακινήτου «Παρά θιν αλός»

  Περιγραφή

  Προτείνεται η ανακαίνιση του ακινήτου «Παρά θιν αλός» συνολικής έκτασης 140 στρεμμάτων, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην αύξηση του τουριστικού ενδιαφέροντος στην περιοχή, καθώς και η εγκατάσταση σύγχρονων υποδομών camping, ενισχύοντας έτσι τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού στην περιοχή.

  Προϋπολογισμός

  N/A

  Ιδιοκτησιακό Καθεστώς

  Κυριότητα Δημοσίου (Κτηματική Υπηρεσία)

  Κατάρτιση Μελετών

  Δεν υπάρχουν μελέτες.

  Αδειοδοτήσεις/ Εγκρίσεις

  Δεν έχει ληφθεί καμία άδεια/έγκριση/ Απαιτείται η αναίρεση του Π.Δ. προστασίας του Κυπαρισσιακού κόλπου

  Επίπεδο Ωριμότητας