Τομείς Επενδυτικού Ενδιαφέροντος


  Ο τομέας της αγροδιατροφής κατέχει δεσπόζουσα θέση σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η Περιφέρεια έχει μακρά παράδοση στον πρωτογενή τομέα και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και σημαντικής διατροφικής αξίας, ενώ παράλληλα, έχει υψηλά μερίδια στην παραγωγή συγκεκριμένων αγροτικών προϊόντων (π.χ. φράουλα) καθώς και πλήθος ΠΟΠ-ΠΓΕ αλλά και παραδοσιακών προϊόντων. Το έδαφος στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσφέρεται για συχνή εναλλαγή χρήσεων γης με έντονη φυτική παραγωγή και δίνει τη δυνατότητα για σημαντική διαφοροποίηση των παραγόμενων προϊόντων.

  Διαβάστε περισσότερα...

   

   

   Ο τομέας του τουρισμού αποτελεί σημαντική πρόκληση για όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η Περιφέρεια προσφέρεται για την ανάπτυξη πολλών και διαφορετικών ειδών τουρισμού, συνδυάζοντας παραδοσιακές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ενώ, είναι ποικιλοτρόπως προσβάσιμη. Σημαντικές προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης αναδεικνύονται από συνέργειες του τουρισμού με άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας (όπως για παράδειγμα ο πρωτογενής τομέας) καθώς και από την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού. ...

  Διαβάστε περισσότερα...

   

   

  Ο τομέας της αλιείας και των ιχθυοκαλλιεργειών αποτελεί έναν τομέα με υψηλή δυναμική και πολλές επενδυτικές προοπτικές για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Ο τομέας έχει μακρά παράδοση στην Αιτωλοακαρνανία. ...

  Διαβάστε περισσότερα...

   

   

  Η παραγωγή ενέργειας από εναλλακτικές μορφές (ΑΠΕ), καθώς και η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω του ενεργειακού μετασχηματισμού αποτελούν στρατηγικούς στόχους για την Ελλάδα τα επόμενα έτη και βρίσκονται σε εναρμονισμό με τις δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Green Deal.

  Διαβάστε περισσότερα...

   

   

  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας. Στην περιοχή λειτουργούν υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προεξαρχόντος του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ παράλληλα, έχει αναπτυχθεί ένα οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας μέσα από την ανάπτυξη του hub καινοτομίας και του επιστημονικού πάρκου στην Πάτρα. Στην περιοχή –και κυρίως στην Αχαΐα- απαντώνται πολλές καινοτόμες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας,  ενώ, το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι το πρώτο ελληνικό ακαδημαϊκό ίδρυμα που θεσμοθέτησε βιομηχανικά διδακτορικά.

  Διαβάστε περισσότερα...

   

   

  H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας κατέχει σημαντική γεωστρατηγική θέση και αποτελεί πύλη της Ελλάδας προς τη Δυτική Ευρώπη. Το λιμάνι της Πάτρας κατέχει δεσπόζουσα θέση, καθώς αποτελεί το βασικό σημείο εισόδου και εξόδου τουριστών και εμπορευματοκιβωτίων από και προς όλη την Ευρώπη. Η ανάπτυξη του σιδηροδρόμου και η σύνδεσή του με το λιμάνι της Πάτρας καθώς και με άλλα λιμάνια της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, παράλληλα με την ολοκλήρωση των αυτοκινητοδρόμων στην περιοχή αναμένεται να τονώσει τις συνδυασμένες μεταφορές και να ενισχύσει τη δυναμική του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας.

  Διαβάστε περισσότερα...

   

   

  Η ανάπτυξη των υποδομών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας υστερεί σε βασικές υποδομές (κυρίως μεταφορικές), γεγονός που πλήττει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών της. Ελλείψεις παρατηρούνται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (και ιδίως σε ό,τι αφορά το σιδηροδρομικό δίκτυο) και η διαφαινόμενη υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομών τα προσεχή έτη (ανάπτυξη σιδηροδρομικού δικτύου, αυτοκινητόδρομος Πατρών- Πύργου κ.λπ.) αναμένεται να συμβάλλει στην επίλυση των εν λόγω προβλημάτων.

  Διαβάστε περισσότερα...