Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

  Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο και τεκμηριωμένο χαρτοφυλάκιο επενδυτικών ευκαιριών που αφορούν όλους τους κύριους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας, με την πλειοψηφία αυτών να άπτονται του τουρισμού, της αγροδιατροφής, της μεταποίησης, της τεχνολογίας, της ενέργειας, του πολιτισμού κ.λπ. 

  Οι εν λόγω επενδυτικές ευκαιρίες χαρακτηρίζονται από διαφορετικά επίπεδα ωριμότητας (όσον αφορά την ετοιμότητα υλοποίησής τους) και δύναται να αφορούν είτε προς αξιοποίηση περιουσιακά στοιχεία, σχεδιαζόμενες επενδύσεις ή/και επενδύσεις για τις οποίες έχει ήδη εκδηλωθεί ενδιαφέρον από ιδιώτες επενδυτές.

  Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε και θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες για κάποια εκ των αναγνωρισμένων επενδύσεων ή, θέλετε να καταθέσετε τη δική σας επενδυτική πρόταση και να ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την υλοποίησή της (κατάλληλη τοποθεσία, αδειοδοτικά/νομικά ζητήματα, ανταγωνισμός κ.λπ.), παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα. Αυτή η υπηρεσία προσφέρεται δωρεάν.

  Στοιχεία Εκπροσώπου

  Τύπος Συνεργασίας

  Αν επιλέξατε "Άλλο" στο προηγούμενο πεδίο, παρακαλώ εισάγετε εδώ τον κλάδο/τομέα σας