Loading...
Τίτλος αρχείουΝόμοςΚατηγορίαΗμερομηνίαΜέγεθος
  
Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων και υπάγονται στις διατάξεις του Ν. 3908/2011Νόμος 3908/2011Υπουργικές αποφάσεις12/06/2014 16:31:16154.69 KB
Οδηγίες για την υποβολή δικαιολογητικών τεκµηρίωσης της δυνατότητας κάλυψης της ιδίας συµµετοχής για τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν προς υπαγωγή στον Ν.3908/11 από την υπογραφή της παρούσας και έως τις 28-2-2014Νόμος 3908/2011Εγκύκλιοι/Οδηγοί12/03/2014 16:46:2167.29 KB
Οδηγίες ορισμού των ποσοστών επιχορήγησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στον Ν3299/2004 μετά την 1-2-2011Νόμος 3299/2004Εγκύκλιοι/Οδηγοί12/03/2014 16:46:211.19 MB
Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις. Ειδικότερα Άρθρο 5 παράγραφος 1, άρθρο 6 παράγραφος 2, και λοιπές διατάξειςΝόμος 3908/2011Σχετική νομοθεσία05/03/2014 20:41:15186.61 KB
Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις. Παράταση υλοποίησης επενδύσεων 3299-2004 μέχρι 31-12-2015 (άρθρο 5 παρ. 2) και λοιπές διατάξειςΝόμος 3299/2004Σχετική νομοθεσία05/03/2014 20:41:15186.61 KB
Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (A' 83) και 35/2011 «Τρόπος υπολογισμού της ιδίας συμμετοχής του επενδυτή και καταβολής της ενίσχυσης για τις επενδύσεις που υπάγονται στο ν. 3908/2011» (A' 88)Νόμος 3908/2011Προεδρικά διατάγματα12/11/2013 22:09:19145.99 KB
Παροχή Οδηγιών για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων (µε παροχή δυνατότητας προκαταβολής έως και ποσοστού 100% της επιχορήγησης µε εγγυητική επιστολή καθώς και για τη δυνατότητα έκδοσης εγγυητικής επιστολής µε δεσµευµένο λογαριασµό), κατ' εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του Νόµου 4146/2013 «∆ιαµόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος σε στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Α'90)" (ΑΔΑ ΒΕ54Φ-ΓΨΖ)Νόμος 3299/2004Εγκύκλιοι/Οδηγοί21/08/2013 23:17:4795.95 KB
Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξειςΝόμος 3299/2004Νομοθεσία21/08/2013 23:12:43388.88 KB
Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (ΦΕΚ 1292-2007)Νόμος 3299/2004Υπουργικές αποφάσεις01/08/2013 04:26:08277.38 KB
Καθορισμός του ποσού των επιχορηγήσεων, των επιδοτήσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και των επιδοτήσεων του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης για τα επενδυτικά σχέδια του έτους 2007, σύμφωνα με την περίπτωση α' της παρ. 13 του άρθρου 7 του ν. 3299/2004, όπως ισχύει (ΦΕΚ 1292-2007)Νόμος 3299/2004Υπουργικές αποφάσεις01/08/2013 04:26:08277.38 KB
Εμφανίζονται 61-70 από 214.