Η ΠΔΕ σε αριθμούς


Το 2018, το ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,95%. Παράλληλα, αξιοσημείωτη αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές, ενώ, σημειώθηκε περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Τα βασικά μεγέθη της ΠΔΕ αποτυπώνονται ακολούθως:

Οικονομικός Δείκτης

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Εξέλιξη ΑΕΠ

-0,95%

-0,49%

-1,52%

0,64%

2,95%

Ν/Α

Ανεργία

28,7%

28,5%

29,8%

26,3%

24,1%

24,1%

Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ)*

7.148

7.086

6.821

6.846

6.884

Ν/Α

Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου*

1.148,33

1.085,42

983,03

1.181,3

N/A

N/A

Εξαγωγές (αγαθά)*

463,8

514,9

548,3

510,8

564,7

549,5

Εισαγωγές* (αγαθά)

385,3

450,4

403,1

388,5

437,7

407,8

*σε εκατ. ευρώ

Πηγή: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΒΕ


© 2023 Επένδυσε στην ΠΔΕ. All Rights Reserved.