Η ΠΔΕ σε αριθμούς


  Το 2018, το ΑΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναπτύχθηκε με ρυθμό 2,95%. Παράλληλα, αξιοσημείωτη αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές, ενώ, σημειώθηκε περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Τα βασικά μεγέθη της ΠΔΕ αποτυπώνονται ακολούθως:

  Οικονομικός Δείκτης

  2014

  2015

  2016

  2017

  2018

  2019

  Εξέλιξη ΑΕΠ

  -0,95%

  -0,49%

  -1,52%

  0,64%

  2,95%

  Ν/Α

  Ανεργία

  28,7%

  28,5%

  29,8%

  26,3%

  24,1%

  24,1%

  Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ)*

  7.148

  7.086

  6.821

  6.846

  6.884

  Ν/Α

  Ακαθάριστες Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου*

  1.148,33

  1.085,42

  983,03

  1.181,3

  N/A

  N/A

  Εξαγωγές (αγαθά)*

  463,8

  514,9

  548,3

  510,8

  564,7

  549,5

  Εισαγωγές* (αγαθά)

  385,3

  450,4

  403,1

  388,5

  437,7

  407,8

  *σε εκατ. ευρώ

  Πηγή: Eurostat, ΕΛΣΤΑΤ, ΣΕΒΕ