Παρασκευή, 03 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 21 Φεβρουάριος 2019 11:13

1η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για το υπομέτρο 6.3 "Ανάπτυξη Μικρών Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων" του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΔΕ ανακοινώνει την πρόσκληση του υπομέτρου 6.3 του ΠΑΑ 2014-2020 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Με την συγκεκριμένη πρόσκληση καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο υπομέτρο που έχει στόχο την περεταίρω ανάπτυξη των γεωργικών τους δραστηριοτήτων, μέσω ενεργειών που αφορούν - σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση - τη βελτίωση της οικονομικής ή περιβαλλοντικής βιωσιμότητάς τους ή την εν γένει διαρθρωτική τους προσαρμογή (όπως παραγωγική, οργανωτική κλπ), ούτως ώστε να είναι «ικανές» να υποστηρίξουν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση των κατόχων τους στη γεωργία.

Επισυνάπτεται η σχετική πρόσκληση.