Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 27 Μάιος 2013 16:36

Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη

Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ' αριθμ. 30377/Δ106 722/5-7-2012 (Φ.Ε.Κ. 2094/Β/6-7-2012) κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων "Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Παναγιώτη Μηταράκη

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 27 Μάιος 2013 16:40