Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 28 Μάιος 2013 13:39

Ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς μονίμων υπαλλήλων ΝΠΔΔ των ΟΤΑ που συγχωνεύονται σε νέο ΝΠΔΔ σύμφωνα με το ν. 3852/2010