Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2013 10:24

Τροποποίηση & συμπλήρωση της αριθμ. 9814/17.5.2013 υπ.απόφασης (ΦΕΚ Β΄1222/20.5.2013) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του δημοσίου

Τροποποίηση  και  συμπλήρωση  της  υπ’  αριθμ. 9814/  17.5.2013  υπουργικής  απόφασης  (ΦΕΚ Β΄1222/20.5.2013)  «Καθορισμός  ημερησίων  και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 18 Ιούνιος 2013 10:28