Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 18 Ιούνιος 2013 10:33

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στον Δήμο Βέλου-Βόχας

Ο Δήμος Βέλου-Βόχας προκειμένου να καλύψει υπηρεσιακές ανάγκες, προτίθεται να προβεί στην κάλυψη:

α. μίας (1) θέσεως ΠΕ Διοικητικού (με πτυχίο Νομικής) ή ΠΕ Νομικής,

β. μίας (1) θέσεως ΔΕ Χειριστών Μηχ/των Έργων,

με μετάταξη υπαλλήλου από ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Για το λόγο αυτό καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Δήμο Βέλου-Βόχας, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών- Τμήμα Γενικής Διοίκησης-Γραφείο Προσωπικού, (ταχ. Δ/νση: Ζευγολατιό Κορινθίας, Τ.Κ. 20001).

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 18 Ιούνιος 2013 13:48