Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Ιούλιος 2013 11:28

Ανακοίνωση-Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση της Κεντρικής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να στελεχώσει την Κεντρική Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3907/2011 (ΥΕΚ 7 τ. Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι Στους τακτικούς υπαλλήλους που υπηρετούν με κάθε είδους σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου ή του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 51 του Ν.1892/1990 (ΥΕΚ 101 τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπαστούν στην Κεντρική Τπηρεσία Πρώτης Τποδοχής, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς πλήρωση των κατωτέρω θέσεων.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2013 12:44