Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2013 08:05

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για μετατάξεις υπαλλήλων στο Δήμο Αμαρουσίου νομού Αττικής

Ο Δήμος Αμαρουσίου Νομού Αττικής προτίθεται να προβεί στην κάλυψη είκοσι τεσσάρων(24) θέσεων προσωπικού με μετάταξη από Υπουργεία, ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού, ΝΠΔΔ ή τις Δημόσιες Υπηρεσίες, καθώς και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.Για το λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλουν σχετική αίτηση στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Δήμου Αμαρουσίου, ταχυδρομική διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2013 11:10