Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 05 Δεκέμβριος 2013 12:42

Ανακοίνωση - πρόσκληση για απόσπαση υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ

Το Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς (ΚΔΑΚ), ΝΠΔΔ με έδρα τη Θεσσαλονίκη, σε συνέχεια της υπ' αριθ. 63/2013 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προτίθεται να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες του με απόσπαση πέντε (5) υπαλλήλων από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο και στις οποίες το δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Για τον λόγο αυτό καλεί τους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Διοικητική Υπηρεσία του ΚΔΑΚ (Διοικητήριο, ΤΚ 541 23, Θεσσαλονίκη).

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τον Ν. 1198/1981 (άρθρο 9, παράγραφος 9, περίπτωση β) οι αποσπάσεις γίνονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.

Οι θέσεις που διατίθενται για πλήρωση με απόσπαση προσωπικού από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ είναι οι παρακάτω:

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 05 Δεκέμβριος 2013 14:05