//
Κυριακή, 17 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2014 08:24

Έγκριση αναοριοθέτησης αρχαιολογικού χώρου στη θέση «Σπαλιαρέικα», Τ.Κ. Λουσικών, Δ.Ε. Ωλενίας, Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Εγκρίνεται η αναοριοθέτηση του αρχαιολογικού στη θέση «Σπαλιαρέικα», Δήμου Δυτικής Αχαΐας, Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για λόγους προστασίας του μυκηναϊκού νεκροταφείου (13ος-12ος αι. π. Χ.) που έχει εντοπισθεί στην περιοχή, σύμφωνα με το συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα, κλίμακας 1:2.000 και τον αντίστοιχο πίνακα συντεταγμένων (σε ΕΓΣΑ '87) των κορυφών της πολυγωνικής γραμμής οριοθέτησης (κορυφές 1 -49, 1).

Από τις διατάξεις της παρούσας Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η παρούσα Απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Ιανουάριος 2014 12:05