Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 27 Μάρτιος 2014 13:08

Ανακοίνωση - πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων

Το Υπουργείο Οικονομικών, προτίθεται να καλύψει υπηρεσιακές του ανάγκες στην Κεντρική Υπηρεσία (Γενική Δ/νση Οικονομικής Πολιτικής και Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών) με τη μετάταξη 45 υπαλλήλων από Υπουργεία, Ν.Π.Δ.Δ. ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71 παρ. 1,3 και 5, 73 & 74 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26/AV9.2.2007) και άρθ. 10 Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163^/4.9.2009),όπως ισχύουν. Ειδικότερα:

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 27 Μάρτιος 2014 13:36