Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 08 Μάιος 2014 07:08

Ανακοίνωση Πρόσκλησης για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (με απόσπαση) για το έτος 2014

Σας ενημερώνουμε ότι, όπως μας γνωστοποιήθηκε με έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α.), σε εφαρμογή του Προγράμματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Εθνικών Εμπειρογνωμόνων (National Experts Professional Training Programme -NEPT) διατίθενται στη χώρα μας, νια τη δεύτερη περίοδο του έτους 2014 (Οκτώβριος 2014), 4 θέσεις ασκούμενων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων σε Γενικές Διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατηγορίας AD (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης).

Οι υποψήφιοι, μετά την επιλογή τους, θα αποσπαστούν κατά τις κείμενες διατάξεις (ν.3320/2005) σε υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις οποίες έχουν επιλεχθεί για χρονικό διάστημα τριών έως πέντε μηνών, με έναρξη είτε την in Οκτωβρίου είτε την 16π Οκτωβρίου 2014.