Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 26 Ιούνιος 2014 13:04

Ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη 7 υπαλλήλων στο ΚΔΑΚ, με μεταφορά οργανικής θέσης.

Το ΝΠΔΔ «Κέντρο Διαφυλάξεως Αγιορειτικής Κληρονομιάς» (ΚΔΑΚ) έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 1198/1981, των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν.3528/2007 και την υπ' αριθ. 1/25-02-2014 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής αποφάσισε την κάλυψη επτά (7) θέσεων του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, με μετάταξη υπαλλήλων από Υπουργείο, ΝΠΔΔ ή άλλη δημόσια υπηρεσία. Οι θέσεις κατανέμονται ως εξής:

-    Τρεις (3) θέσεις Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

-    Δύο (2) θέσεις Πολιτικών Μηχανικών

-    Μία (1) θέση Μηχανικού Περιβάλλοντος

-    Μία (1) θέση Δασολόγου

Η μετάταξη γίνεται με τη μεταφορά της οργανικής θέσης του υπαλλήλου από φορείς του Δημοσίου, με την προϋπόθεση ότι οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι μισθοδοτούνται ήδη άμεσα από τον κρατικό προϋπολογισμό ή προέρχονται από φορείς που επιχορηγούνται για δαπάνες μισθοδοσίας από τον κρατικό προϋπολογισμό.