Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 30 Ιούλιος 2014 08:53

Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (με απόσπαση)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώνει την προκήρυξη για  πλήρωση  είκοσι  ενιά  (29)  θέσεων  Εθνικών  Εμπειρογνωμόνων  στην  Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005, και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής 1 , με λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο του 2014.