Κυριακή, 19 Σεπτεμβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Σεπτέμβριος 2014 07:14

Πρόσκληση αποσπάσεων είκοσι τεσσάρων (24) υπαλλήλων στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενεργείας και Κλιματικής Αλλαγής