Τρίτη, 04 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Οκτώβριος 2014 08:25

Ανακοίνωση προκήρυξης για την πλήρωση θέσεων συμβασιούχων υπαλλήλων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης Επαγγελματικής Κατάρτισης (CEDEFOP)