//
Παρασκευή, 22 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 31 Οκτώβριος 2014 14:57

Διενέργεια του ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού διεθνούς συμμετοχής της αριθμ. 03/2014 Διακήρυξης "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ"

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Οκτώβριος 2014 15:00