//
Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 12 Δεκέμβριος 2014 10:47

Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, «ERASMUS for Public Administration

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεχίζει και για το έτος 2015 το «Βραχυπρόθεσμο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης – Erasmus for Public Administration» για δημόσιους υπαλλήλους των κρατών – μελών με σκοπό τη βελτίωση των γνώσεων τους και της κατανόησης των ευρωπαϊκών οργάνων και πολιτικών.
Το Πρόγραμμα το οποίο  διοργανώνει και  πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Σχολή Διοίκησης    –    EAS    (www.europa.eu/eas)    απευθύνεται    σε    νέους δημόσιους
υπαλλήλους (Διοικητικούς, Ανώτατης Εκπαίδευσης), οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέχρι και πέντε έτη πριν από την προθεσμία υποβολής υποψηφιότητας και έχουν
αποδεδειγμένη εργασιακή απασχόληση/εμπειρία τουλάχιστον έξι μηνών σε τομέα που σχετίζεται με θέματα ευρωπαϊκής πολιτικής.