Κυριακή, 05 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 05 Ιανουάριος 2015 10:05

Ανακοίνωση παράτασης προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την Πρόσκληση μετάταξης υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. Πρωτ. 28844/14.11.2014 (ΑΔΑ ΒΜΜΚ46Ψ842-ΧΥΘ) Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης της Υπηρεσίας μας σχετικά με τη μετάταξη υπαλλήλων στο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2015.Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από την ιστοσελίδα του ΤΕΕ (www.tee.gr) ή να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Διοικητικού/Τμήμα Προσωπικού του T.E.E. στο τηλέφωνο 2103291444.