Τετάρτη, 08 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 19 Ιανουάριος 2015 11:50

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ