Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 10 Μάρτιος 2015 09:52

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος σχετικά µε µετάταξη υ̟παλλήλων στο ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΠΑΡΤΗΣ