Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 12 Μάρτιος 2015 09:32

Ανακοίνωση για μετατάξεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 71, 73, 74 του Ν.3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007