Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 04 Ιούνιος 2015 12:02

Ανακοίνωση για µετατάξεις διοικητικών υπαλλήλων στο Ιόνιο Πανεπιστήµιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 71, 73 και 74 του Ν. 3528/2007 και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.3613/2007