Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 10 Ιούνιος 2015 09:19

Γνωστοποίηση πίνακα των προς πλήρωση με μετάταξη θέσεων των υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στις παραμεθόριες περιοχές