//
Τρίτη, 26 Οκτωβρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος 2016 09:22

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σχετικά με μετάταξη υπαλλήλου στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής προτίθεται να προβεί στην κάλυψη μιας οργανικής θέσης προσωπικού με μετάταξη μόνιμου ή ιδιωτικού δικαιου αορίστου χρόνου υπαλλήλου από Υπουργεία ή άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και κρατικά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή Δ.Ε.Κ.Ο. οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο και στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου, εφόσον έχει συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία.