Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Η Δ/νση  Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε ενημερώνει ότι με βάση την υπ΄ αρ. 5259 /14-12-2021 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, για όσους έχουν δημιουργήσει στο ΠΣΚΕ κωδικό υποβολής αίτησης στήριξης (πενταψήφιος κωδικός Γ3ΝΓ), μέχρι τις 14/12 και ώρα 13:00, δίνεται παράταση μέχρι την Τρίτη 28/12 και ώρα 13:00, με σκοπό την άρτια επεξεργασία τους και την οριστική ηλεκτρονική υποβολή τους στο σύστημα.

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Δ.Ε. ενημερώνει ότι ξεκίνησε από τις 12/11/2021η υποβολή αιτήσεων στήριξης για την 3η Πρόσκληση του υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 - 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022. Η διάρκεια της υποβολής έχει οριστεί μέχρι την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου και ώρα 13:00.

Στόχος του προγράμματος ενισχύσεων νέων γεωργών κατά τη μεταβατική περίοδο 2021-2022 είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την 2η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 1710/7-5-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 στο Mέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», Υπομέτρο 4.1: “Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις”, Δράση 4.1.2 “Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος”.

Η παρούσα τροποποίηση αφορά μόνο στο άρθρο 12 και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2 και 9, έχοντας ως εξής:

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι εκδόθηκε, με υπογραφή του Περιφερειάρχη κ. Νεκτάριου Φαρμάκη, η 6η έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά στο υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 ύψους 2.500.000 €, προκειμένου να ξεκινήσει η πληρωμή της δεύτερης (Β) δόσης του συγκεκριμένου προγράμματος.

 

Επισυνάπτεται η σχετική απόφαση.

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει την 1η τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1710/7-5-2021 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο Μέτρο 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», υπομέτρο 4.1: «Στήριξη για επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις», Δράση 4.1.2: «Υλοποίηση Επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ 2014-2020.

Σελίδα 1 από 3