Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

6. Γεωγραφικό Πληροφοριακό Σύστημα - Χάρτης ΠΔΕ

Για την υλοποίηση του Γεωχωρικού Σχεδίου Περιβαλλοντικής Εποπτείας χρησιμοποιήθηκε η δωρεάν εφαρμογή ανοικτού κώδικα QGIS, η οποία έχει την δυνατότητα να επεξεργάζεται γεωχωρικά δεδομένα, να παράγει σχετικούς χάρτες, να τους δημοσιεύει στο διαδίκτυο και να είναι προσπελάσιμοι διαδικτυακά από τον οποιοδήποτε και από οπουδήποτε, μέσω υπολογιστή ή κινητού smartphone και με χρήση μόνο ενός απλού φυλλομετρητή (browser). Ο τελικός διαδικτυακός πολυεπίπεδος χάρτης είναι προσπελάσιμος από όλους μέσω απλού φυλομετρητή (browser). Με ενσωματωμένο ειδικό εργαλείο αναγνώρισης (Object_Id button) είναι δυνατή η επιλογή σημείου και η παρουσίαση των δεδομένων τα οποία γεωαναφέρονται σε αυτό το σημείο. Σε τοπικό επίπεδο από το λογισμικό μπορεί να εξαχθούν για κάθε επίπεδο αρχεία .kml για καθημερινή χρήση με το λογισμικό "google earth".