Τετάρτη, 01 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί :

 

Α) Τους υποψήφιους δικηγόρους που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν μέρος της πρακτικής τους άσκησης, διάρκειας έξι (6) μηνών στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να υποβάλλουν Αίτηση συμμετοχής έως και την 19/8/2019 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις