Σάββατο, 04 Απριλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

8η Διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, για το σχολικό έτος 2018-2019, στα πλαίσια των Πανελλαδικών εξετάσεων, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 655,40€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α»

Δημοσιευμένο στην κατηγορία: Προκηρύξεις
Σελίδα 1 από 2