Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:

Νίκος Νταλαχάνης

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents - Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” με κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP, πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή (auditor) τη δράση:

  • Σύνταξη της Έκθεσης των Οικονομικών Πεπραγμένων του Έργου που συνοδεύει την Τελική Οικονομική Έκθεση (Final Financial Report) συνολικού προϋπολογισμού έως 4.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

Εξωτερικού συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο) που θα έχει το ρόλο ‘‘Επιστημονικό Συνεργάτη – Μέντορα’’ τις δράσεις:

 

α) Επαλήθευση του συστήματος κατάρτισης (δράση 3.4) 

 

β) Ανοικτή εκπαίδευση σε μεγάλη κλίμακα (δράση 4.1) 

 

γ) Εφαρμογή και παρουσίαση των εκπαιδευτικών εργαλείων εντός του σχολείου και εντός αθλητικών       

 

    συλλόγων (δράση 4.2)

 

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” με κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP.

Πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο) που θα έχει το ρόλο "Επιστημονικό Συνεργάτη – Μέντορα" τις δράσεις:

  1. Επαλήθευση του συστήματος κατάρτισης (δράση 3.4) 
  2. Ανοικτή εκπαίδευση σε μεγάλη κλίμακα (δράση 4.1)
  3. Εφαρμογή και παρουσίαση των εκπαιδευτικών εργαλείων εντός του σχολείου και εντός αθλητικών συλλόγων (δράση 4.2)
Τετάρτη, 16 Δεκέμβριος 2015 09:41

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” με κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP, πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) τη δράση Α. Aξιολόγηση Εκπαιδευτικών Αναγκών (Δράση 2.1) Β. Εξωτερική αξιολόγηση και επισκόπηση του έργου (Δράση 1.3) συνολικού προϋπολογισμού έως 10.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Την υπ΄αριθμ. 1287/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος με την οποία εγκρίθηκε α) το πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης προσφορών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος, της υπ’ αριθμό πρωτ. 262399/76/19-10-2015 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση με σύμβαση ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) σε πιστοποιημένους μεταφραστές- διερμηνείς, την μετάφραση κειμένων-παραγομένων υλικών από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως, συνολικού προϋπολογισμού έως 4.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά, β) η επανάληψη της διαδικασίας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε πιστοποιημένους μεταφραστές- διερμηνείς για την μετάφραση κειμένων-παραγομένων υλικών από την Αγγλική στην Ελληνική γλώσσα και αντιστρόφως, του έργου “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” με κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP.

Α: Δημιουργία ‘εταιρικής  ταυτότητάς’  του  έργου (Λογότυπο του έργου/ Σλόγκαν/σχεδιαστικά πρότυπα ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, e-newsletters, Δελτία Τύπου, Προσκλήσεις σε Εκδηλώσεις, Παρουσίαση Powerpoint, moto κλπ)

Β: Οργάνωση τοπικών εκδηλώσεων για την αύξηση της ευαισθητοποίησης της κοινότητας, Σχεδιασμό και παραγωγή προωθητικού υλικού, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της διάδοσης των αποτελεσμάτων και μηνυμάτων του έργου (Δράση 5.3)

συνολικού προϋπολογισμού έως 18.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Το Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε Αχαΐας, στα πλαίσια υλοποίησης, ως επικεφαλής εταίρος του έργου “IRIS-Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents- Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας” με κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP, πρόκειται να αναθέσει με σύμβαση ανάθεσης έργου σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) με εμπειρία στην υλοποίηση ή / και διαχείριση Ευρωπαϊκών έργων (Leonardo Da Vinci, ERASMUS+), τις κάτωθι εργασίες:

Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με γραπτές και σφραγισμένες προσφορές, για την ανάδειξη μειοδότη για σύναψη ετήσιας σύμβασης, που θα αναλάβει την απομαγνητοφώνηση, ηλεκτρονική επεξεργασία, σελιδοποίηση και βιβλιοδεσία των πρακτικών των συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των δεκαέξι χιλιάδων και πεντακοσίων ευρώ (16.500,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Δευτέρα, 23 Μάρτιος 2015 14:17

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Το Περιφερειακό ΚΕΚ ∆.Β.Μ. ΠΕ Αχαΐας, συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος στο έργο "IRIS - Innovative learning Resources to foster equal participation In grassroots Sports dealing with discrimination, racism and violence incidents - Καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για την προώθηση της ισότιμης συμμετοχής στον αθλητισμό βάσης και την αντιμετώπιση των διακρίσεων, του ρατσισμού και των περιστατικών βίας" και κωδικό αριθμό 557109-EPP-1-2014-1-EL-SPO-SCP, το οποίο εγκρίθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+/Συμπράξεις Συνεργασίας στον τομέα του Αθλητισμού.

Στα πλαίσια της έναρξης υλοποίησης των δράσεων του ανωτέρω έργου, το Περιφερειακό ΚΕΚ ∆.Β.Μ. ΠΕ Αχαΐας, πρόκειται να αναθέσει, με σύμβαση παροχής υπηρεσιών, προϋπολογισμού έως 1.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε εξωτερικό συνεργάτη (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), τη διοργάνωση της εναρκτήριας συνάντησης των εταίρων που συμμετέχουν στο έργο.

Σελίδα 1 από 10