Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέων – κομμωτών και τεχνίτη περιποίησης ποδιών και χεριών θα διεξαχθούν στις 27 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ στις Σχολές Ο.Α.Ε.Δ. Πύργου, οδός Πατρών– Πύργου.

Τελική ημερομηνία παραλαβής δικαιολογητικών από την υπηρεσία ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011.