Τετάρτη, 17 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:

Ανάρτηση κατάστασης αιτούντων για τη χορήγηση νέων αδειών ΕΔΧ καθώς και μετατροπή υφιστάμενων αδειών σε ΕΔΧ σε ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ για την Π.Ε. Αιτωλ/νίας. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Σελίδα 13 από 85