Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:

Με υπογραφή του Περιφεριάρχη Δυτικής Ελλάδας κ. Απόστολο Κατσιφάρα εκδόθηκαν οι αποφάσεις πρόσληψης επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού (γεωπόνοι, παγιδοθέτες κ.λ.π.), με σύμβαση ορισμένου χρόνου στα πλαίσια εφαρμογής του Προγράμματος Δακοκτονίας έτους 2011 στην Π.Ε. Αιτωλοακαναρνίας.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος κουρέων – κομμωτών και τεχνίτη περιποίησης ποδιών και χεριών θα διεξαχθούν στις 27 Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.00 π.μ στις Σχολές Ο.Α.Ε.Δ. Πύργου, οδός Πατρών– Πύργου.

Τελική ημερομηνία παραλαβής δικαιολογητικών από την υπηρεσία ορίζεται η Δευτέρα 20 Ιουνίου 2011.

Προσκαλούνται για τεχνικό έλεγχο οι δίκυκλες μοτοσυκλέτες στην άδεια κυκλοφορίας των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας.

Σε συνέχεια της ενημέρωσής μας σχετικά με τα λειτουργούντα φαρμακεία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, επισυνάπτουμε νέα κατάσταση λειτουργούντων φαρμακείων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας σύμφωνα με την Δ.ΥΓ3(β) ΓΠ.οικ.37105 /1-4-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης / Δ/νση Φαρμάκων και Φαρμακείων, κατ' εφαρμογή του άρθρου 36 του Ν. 3918/2011.

Σας  πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 36 Ν.3918/2011, η έναρξη υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φαρμακοποιούς καθορίζεται στις 4-4-2011, ημέρα Δευτέρα, στις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλ/νίας-Αχαΐας-Ηλείας και στις αντίστοιχες Δ/νσεις Δημόσιας Υγείας  & Κοινωνικής Μέριμνας.

Σελίδα 59 από 60