Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 24 Ιανουάριος 2013 13:37

Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας Κοτικιάν

Υπεύθυνη δήλωση έναρξης λειτουργίας επαγγελματικού εργαστηρίου/αποθήκης του άρθρου 19 παρ. 1 του Ν.3982/2011 για την Κοτικιάν Παρασκευή στην Πάτρα.