Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 24 Ιούλιος 2014 14:00

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 22 του Ν. 4177/2013 στην ανώνυμη εταιρεία «AVINOIL Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική και Ναυτιλιακή Εταιρεία Πετρελαίων».