Κυριακή, 16 Μαΐου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 12 Αύγουστος 2014 08:28

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 22 του Ν. 4177/2013 στην επιχείρηση «S-tate Management Systems Συστήματα Διαχείρισης Ακινήτων - ΛΑΟΥΡΔΕΚΗΣ ΚΩΝ. ΑΛΕΞΙΟΣ».