Κυριακή, 31 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 12 Αύγουστος 2014 08:32

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 22 του Ν. 4177/2013 στην επιχείρηση «Γραφείο Κοινοχρήστων – Σωτήριος Δημ. Δήμος».