Τρίτη, 26 Μαΐου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 14 Αύγουστος 2014 07:20

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 22 του Ν. 4177/2013 στην επιχείρηση «ΚΑΡΝΑ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΙΚΕ».