Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 14 Αύγουστος 2014 07:23

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 22 του Ν. 4177/2013 στην εταιρεία «ΕΚΟ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών».