Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 14 Νοέμβριος 2014 14:21

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 22 του Ν. 4177/2013 στην επιχείρηση «ΚΑΡΑΝΤΑΓΛΗ ΧΟΛΟΜΩΝΤΑΣ Ο.Ε.»